Werkgroepen GMR

Om taken te verdelen en optimaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige expertise binnen de GMR zijn er vier taakgroepen in het leven geroepen:

1. Financiën en Huisvesting

Leden: Maikel Huijsmans en Boryana Inkova

Tot de taken van deze werkgroep behoren onder andere:

 • Huisvestingsplannen
 • De jaarrekening
 • Begroting van het bestuur
 • Daarnaast doen zij voorstellen over de eigen GMR-middelen. 
2. Onderwijskwaliteit en Zorg

Leden: Chantal Traa

Tot de taken van de werkgroep behoren onder andere:

 • Zorgplannen
 • Plannen voor de Tussenschoolse opvang (TSO)
 • Plannen voor de Buitenschoolse opvang (BSO)
 • Segregatie- en onderwijsachterstandenbeleid
 • Passend Onderwijs
3. Personeel en Organisatie

Leden: Cathelijne van der Heijden en Olga Reuvers

Tot de taken van de werkgroep behoren onder andere:

 • Meerjarenformatieplan
 • Integraal peroneelsbeleid (IPB)
 • Mobiliteitsbeleid
 • Werving en Selectie
 • Arbobeleid
 • Gedragscode
 • Bedrijfshulpverlening
  4. ICT

  Leden: Hans Brakkee, Ido Bulthuis

  Tot de taken van de werkgroep behoren onder andere:

  • ICT-beleid
  • Informatiebeveiligings- en privacybeleid
  5. Communicatie

  Leden: Susan Pot

  Tot de taken van de werkgroep behoren onder andere:

  • Nieuwsbrief
  • Website
  • Interne en externe communicatie
  • Verkiezingen van GMR-leden
  • Organiseren van bijeenkomsten met de MR-en