Welkom bij Conexus

Conexus is bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Vacatures

(Er zijn 17 lopende vacatures)

Privacyreglement Conexus

Voor de agenda:

vakantierooster 2018-2019

vakantierooster 2019-2020