Veelgestelde vragen

1.  Hoe wordt mijn salaris uitbetaald?
2. Wat verdien ik als invaller?
3. Hoe werkt de Conexus Vervangingspool in de praktijk?
4. Waarom moet ik elk halfjaar een nieuwe VOG aanvragen?
5. Extra uitleg VOG2017
6. Hoe wordt mijn VOG vergoed?
7. Het opbouwen van rechten
8. Vakantierooster schooljaar 2020 - 2021
9. IPAP Artikel voor jongeren1. Hoe wordt mijn salaris uitbetaald?

Conexus draagt als werkgever zorg voor de salarisbetaling. Deze vindt plaats rond de 25e van de maand, mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Alle benodigde documenten staan in je Clooser-account, te weten: ID, VOG, diploma, inlichtingenstaat en loonbelastingsverklaring.
  • De dagen die je als vervanger hebt gewerkt zijn geregistreerd in Clooser.

Dit laatste controleer je eenvoudig zelf, in je account bij 'overzichten'. Vraag zo nodig je school de gegevens te corrigeren of neem contact op met de coördinator van de vervangingspool.

Een uitgebreide toelichting op de salarisbetaling vind je in het vervangersprotocol in je Clooser-account.2. Wat verdien ik als invaller?

De hoogte van je salaris is van tal van factoren afhankelijk. Om een inschatting te maken van wat je verdient zijn online allerlei salaristools te raadplegen, zoals die van de Algemene Onderwijsbond AOB op www.onderwijssalaris.nl

Salarischeckers geven een goede indicatie, maar je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Via de mail ontvang je maandelijks een salarisstrook met de specificaties. Zie hiervoor ook: Toelichting AFAS salarisspecificatie3. Hoe werkt de Conexus Vervangingspool in de praktijk?

Communicatie en organisatie omtrent vervangingen verlopen via de coördinator die je telefonisch of via app of mail informeert over vervangingsverzoeken.

Je krijgt een vervangersaccount met daarin alle informatie en een praktische handleiding over alle zaken rond vervangingen.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de Conexus Vervangingspool
vervangingspool@conexus.nu
Tel: 06 5731 1949
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 09:00 uur. 's Avonds kun je ons bellen van zondag t/m donderdag van 17:30 tot 18:30 uur. Ook buiten deze vaste tijden kun je gewoon bellen, maar zullen we je oproep niet altijd direct kunnen beantwoorden. Wanneer je een boodschap inspreekt bellen we je z.s.m. terug.4. Waarom moet ik elk halfjaar een nieuwe VOG aanvragen?

  • Een verklaring omtrent het gedrag is wettelijk verplicht als je in het onderwijs werkt.
  • Bovendien is wettelijk bepaald dat bij aanvang van het dienstverband de VOG niet ouder is dan zes maanden. Voor invallers die veel losse dienstverbanden aangaan (elke nieuwe vervanging is er een) betekent dit in de praktijk dat ze hun VOG dus elk halfjaar moeten vernieuwen.
  • Leerkrachten met een vaste aanstelling zorgen eenmalig voor een VOG, namelijk bij indiensttreding.5. Extra uitleg VOG 2017

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
In het Besluit van 23 augustus 2005, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor leraren in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, alsmede houdende aanwijzing van vakken voor bekwaamheid als vakleerkracht in het primair onderwijs (Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel) staat vermeld dat de verklaring omtrent het gedrag bij overlegging aan het bevoegd gezag niet ouder is dan zes maanden. Het administratiekantoor van de Stichting Conexus  mag pas het salaris uitbetalen als de VOG aangeleverd is. Bij indiensttreding van een structureel dienstverband is éénmalig aanleveren van een geldige VOG dan ook voldoende. Bij korttijdelijke benoemingen, waar veel invallers mee te maken hebben, ligt dat anders. Een invaller treedt bij iedere vervanging steeds opnieuw in dienst en uit dienst. Bij iedere indiensttreding dient te worden getoetst of de in het personeelsdossier aanwezige VOG nog steeds geldig is en niet ouder is dan zes maanden. Indien de VOG ouder is dan zes maanden, dan dient de invaller een nieuwe VOG aan te vragen en moet de salarisbetaling dus tijdelijk worden opgeschort. Het is dan ook belangrijk dat de invaller dit goed in de gaten houdt om te voorkomen dat er geen salaris wordt uitbetaald. Op de website van de invalpool Conexus is het aanvraagformulier te downloaden.6. Hoe wordt mijn VOG vergoed?

  • Je kunt de kosten van de VOG terugvragen via het declaratieformulier dat je bij je aanmelding ontvangt, of dat je aan kunt vragen bij de coördinator van de vervangingspool.

 

7. Het opbouwen van rechten

  • Binnen de stichting Conexus zijn regelmatig vervangers nodig in verband met ziekte van medewerkers, maar ook in verband met opgenomen zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of ander verlof. De vervangers die benoemd worden krijgen een tijdelijke aanstelling.
  • Met deze aanstelling bouwen vervangers rechten op.
  • Deze rechten worden bij het ontstaan van vacatures relevant.8. Vakantierooster V.P.O.N. schooljaar 2020 - 2021

Aanvang schooljaar 2020-2021: Maandag 24 augustus 2020
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
Tweede paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Start zomervakantie 2021: 19 juli (t/m 27 augustus 2021)

Daarnaast hebben enkele scholen nog vrije dagen ingeroosterd wegens studiedagen.9. IPAP Artikel voor jongeren

IPAP extra belangrijk voor jonge werknemers Bent u jong en hebt u een kort arbeidsverleden? Stelt u zich dan eens voor dat u ziek wordt. En dat de uitkeringsinstantie UWV 2 jaar later bepaalt dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Uw financiële toekomst is dan erg onzeker. Enig idee hoe uw inkomen eruitziet bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Weet u bijvoorbeeld dat uw inkomen in dat geval zakt tot bijstandsniveau? Tenminste als u er niet in slaagt om binnen enkele maanden werk te vinden. Hebt u een partner met een eigen inkomen? Dan zakt u inkomen zelfs beneden bijstandsniveau; tussen de € 390 en € 600 netto per maand. Omdat u door het inkomen van uw partner geen aanvulling tot bijstandsniveau krijgt op basis van de Toeslagenwet. Een voorbeeld U bent 24 jaar en hebt daardoor een arbeidsverleden van maar 6 jaar. U ontvangt van UWV een loongerelateerde WGA-uitkering die de eerste 2 maanden 75% bedraagt. De daarop volgende 4 maanden bedraagt de uitkering 70%. Voor elke gewerkt jaar ontvangt u namelijk één maand uitkering tot een maximum van 38 maanden. Een jonge werknemer heeft een kort arbeidsverleden en hierdoor maar een korte uitkeringsduur. Hier resulteert een arbeidsverleden van 6 jaar daarom in een recht op een loongerelateerde UWV- uitkering van maar 6 maanden. Slaagt u er niet in om binnen 6 maanden werk te vinden? Dan zakt uw inkomen tot maximaal bijstandsniveau. Wat doet IPAP? IPAP is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis die er ondermeer voor zorgt dat uw inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nooit onder de 70% van uw oude inkomen daalt. Dus geen terugval naar het niveau van de WIA-Vervolguitkering wanneer het niet lukt om binnen 6 maanden nieuw werk te vinden, maar 70% zolang dit nodig is. Maximaal tot uw 65ste. Wat kost IPAP? Een IPAP arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt een grote financiële zorg weg bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor een paar euro per maand. Bij een salaris van € 3.000 per maand kost een dekking tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid € 5,50 netto per maand. Dat is inclusief de korting die uw werkgever voor u bij Loyalis heeft geregeld. Geïnteresseerd? Kijk dan bij www.loyalis.nl Het gevraagde werkgeversnummer van Stichting Conexus is 6029810.