Formulieren

Voor je inschrijving in de Conexus Vervangingspool hebben we een aantal gegevens nodig. Hieronder zijn deze formulieren te downloaden. Na invullen en ondertekenen kun je ze uploaden in je vervangersaccount.

Om te kunnen werken in het onderwijs dien je te beschikken over een geldig identiteitsbewijs, een diploma en een verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze documenten plaats je in je vervangersaccount. Daar vind je onder 'documenten' een link om je VOG rechtreeks aan te vragen.

Daarnaast moet je ter registratie bij de Conexus Vervangingspool, alsmede voor je salarisverwerking, de formulieren 1 en 2 (zie hieronder) invullen en uploaden.

Formulier 3 gebruik je om op een later moment wijzigingen in je persoonlijke gegevens door te geven. Denk bv aan een adreswijziging.

  1. Inlichtingenstaat
  2. loonbelastingverklaring
    handleiding digitaal ondertekenen
  3. Mutatie persoonlijke gegevens