Welkom bij Conexus

Conexus is bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Vacatures

(Er zijn 3 lopende vacatures)

Voor de agenda:

vakantierooster 2016-2017
vakantierooster 2017-2018

Privacyreglement Conexus