Werkplaats onderwijskansen Arnhem/Nijmegen (WOAN)

Sinds schooljaar 2019/2020 zijn vier scholen van Conexus (Aldenhove, Aquamarijn, de Dukendonck en de Wingerd) betrokken bij de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Hierbij werken basisscholen van Delta Scholengroep, DeBasisFluvius en Conexus, samen met stichting PAS, HAN Pabo, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen/BSI en Sociologie/RSCR van de Radboud Universiteit (RU), en Expertisecentrum Nederlands.

Het doel van de WOAN is kansengelijkheid bevorderen op het niveau van leerlingen. Dit doel wil de werkplaats bereiken door gezamenlijk interventies te ontwikkelen en te implementeren. WOAN richt zich op daarbij drie thema’s:

1. bewerkstelligen dat leraren reële verwachtingen hebben;

2. vergroten van de ouderbetrokkenheid;

3. inzetten op effectieve instructie.

Binnen de werkplaats wordt gewerkt met een teacher design team. Leerkrachten werken, gesteund door onderzoekers, aan onderwijsontwikkeling. De Dukendonck heeft gekozen voor het thema reële verwachtingen. De Aldenhove, Aquamarijn en de Wingerd kozen voor effectieve instructie.

lees verder...