Partners

In de Conexus Academie wordt samengewerkt met diverse partijen (kennisinstituten, begeleidings- en adviesdiensten, ZZP-ers). Daar waar het gaat over bijvoorbeeld afmelding voor bijeenkomsten van trainingen, cursussen en leernetwerken verlopen de contacten met de externe expert zoveel mogelijk via Anouschka Flierman (Anouschka.Flierman@conexus.nu). Bij haar zijn de contactgegevens van de individuele experts bekend. Hier is een overzicht te vinden van onze samenwerkingspartners.