Traject Tutoring

Conexus neemt in het kader van NPO samen met andere schoolbesturen deel aan het traject Tutoring van Fontys. Door intensieve begeleiding aan kleine groepjes leerlingen (tutoring) wordt de transfer bereikt naar differentiatie en afstemming op behoeften van leerlingen in de groep.

Doel korte termijn:

  • Verkleinen van de leerachterstanden door de coronacrisis.
  • Opdoen van kennis en vaardigheden rondom intensieve begeleiding van leerlingen.

Doelen lange termijn:

  • Kennis opdoen over de transfer van tutoring (intensieve begeleiding buiten de groep) naar begeleiding binnen de groep in samenwerking met tutoren ten behoeve van verduurzaming (effectieve didactiek en afstemming, differentiatie).
  • Ontwikkeling van visie, kennis en vaardigheden met betrekking tot differentiatie binnen het onderwijs voor de toekomst.-Kansengelijkheid vergroten.
  • Kwaliteit van onderwijs vergroten.

Er vinden vijf inhoudelijke bijeenkomsten plaats op het gebied van taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling en zeven PLG’s. Vijf scholen van Conexus (Vossenburcht, Lindenhoeve, Talent, Michiel de Ruyter, Windroos Lindenholt) doen mee.

Contactpersoon: Annemiek Elsing