Leernetwerk

Elk jaar kiest elke school wel een of meer onderwerpen waaraan aandacht besteed moet worden. Aanleiding zijn actuele thema’s, zoals zorgen over opbrengsten, of coöperatief leren of aandacht voor hoogbegaafdheid, of over de sociale vaardigheden of de taalvaardigheid van leerlingen. Ook bestuurders kiezen soms onderwerpen die zij bij alle scholen onder de aandacht willen brengen, of die zij zelfs leidend willen laten zijn op elk van hun scholen. Daarnaast zijn er door het jaar heen nog allerlei andere impulsen van buiten en initiatieven van binnen, die de aandacht vragen. Veranderen, verbeteren en vernieuwen zijn werkwoorden die hierbij steeds een belangrijke rol spelen. Daarbij wordt een beroep gedaan op bestaande en nieuwe competenties bij de medewerkers. Soms worden specialisten op een bepaald gebied ingezet (bijvoorbeeld taalspecialisten/taalcoördinatoren). Soms worden competenties uitgebreid door professionalisering.

Een vorm van het inzetten van bestaande expertise of het professionaliseren op een specifiek vakgebied is een leernetwerk. Een leernetwerk kan bestaan uit vakspecialisten die samen aan een opdracht werken waarbij een beroep op hun bestaande expertise gedaan wordt: samen aan een probleemstelling werken en tegelijkertijd van en met elkaar leren en ontwikkelen. Een leernetwerk kan ook bestaan uit leraren die samen met een (externe of interne) vakspecialist de competenties op dat vakgebied uitbreiden, zodat ze voldoen aan de (bestuurs-of school-)norm die op dat vakgebied gesteld is.

Conexus heeft leernetwerken die gericht zijn op professionalisering in de zin van met de andere deelnemers onder begeleiding van een vakspecialist uitbreiden van de eigen competenties. In de toekomst wil Conexus ook leernetwerken van specialisten binnen Conexus inzetten om op de vakgebieden van die specialisten het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een kwaliteitskaart te ontwikkelen voor een taalbeleidsplan door taalcoördinatoren. Of een kwaliteitskaart met stroomdiagram voor het signaleren van dyslectische kinderen en het vervolgens aanbieden van zorg op niveaus 1, 2 en 3 en het opstellen van een dossier voor de Poortwachter Dyslexie (gemeente Nijmegen) door intern begeleiders en taalcoördinatoren.