ICP Opfriscursus

Inschrijven
ICP Opfriscursus

ICP Opfriscursus

Aanbieder

Patricia Ohlsen

Datum

2 Nov 2022 om 15:00

Voor vertrouwenspersonen die de ICP Basiscursus gevolgd hebben

Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor bij klachten en geven advies en ondersteuning. Soms met verstrekkende gevolgen, zowel voor individuen als voor de gehele onderwijsinstelling. Het omgaan met klachten is een complexe taak. Daarom is professionalisering van vertrouwenspersonen van groot belang. De interne vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt en verzorgt de eerste opvang. Om op een goede wijze om te kunnen gaan met klachten zijn verschillende (gespreks)vaardigheden nodig. Deze training stimuleert vertrouwenspersonen om zich te verdiepen in de klachtenregeling en zich vaardigheden eigen te maken die nodig zijn voor een goede taakuitoefening.

Vertrouwenspersonen kunnen klachten over zeer diverse onderwerpen krijgen. Deze training gaat in op:

  • Wat wil de klager? En waar is deze het best bij gediend?
  • het omgaan met klachten over seksuele intimidatie (ook digitaal), pesten, agressie, racisme en discriminatie.
  • de klachtenregeling, gedragscode ongewenst gedrag en de schoolregels.
  • de route die de klacht doorloopt van een ouder, leerling of leerkracht.
  • Stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • blijft vertrouwelijke informatie altijd geheim en wanneer niet meer?
  • de mogelijkheden en grenzen van de functie.
  • gespreksvaardigheden.

Doelgroep

De studiedagen zijn bedoeld voor de interne vertrouwenspersonen die vallen onder Conexus te Nijmegen bij wie incidenten van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie worden gemeld.

Opbrengst nascholingsdagen

·      U bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

·      U heeft meer kennis over rehabilitatie bij valse beschuldiging van de leerkracht

·      U heeft middels intervisie geleerd van casussen uit de eigen organisatie.

·      U heeft zich verder bekwaamd in het voeren van gesprekken.

Data

2 november 2022 15:00 - 18:00 uur

16 november 2022 15:00 - 18:00 uur

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

2 Nov 2022 om 15:00

Thema

Vertrouwenspersoon

Type training

Op locatie