ICP Basiscursus

Inschrijven
ICP Basiscursus

ICP Basiscursus

Aanbieder

Patricia Ohlsen

Datum

25 Jan 2023 om 15:00

ICP Basiscursus

Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor bij klachten en geven advies en ondersteuning. Soms met verstrekkende gevolgen, zowel voor individuen als voor de gehele onderwijsinstelling. Het omgaan met klachten is een complexe taak. Daarom is professionalisering van vertrouwenspersonen van groot belang. De interne vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt en verzorgt de eerste opvang. Om op een goede wijze om te kunnen gaan met klachten zijn verschillende (gespreks)vaardigheden nodig. Deze training stimuleert vertrouwenspersonen om zich te verdiepen in de klachtenregeling en zich vaardigheden eigen te maken die nodig zijn voor een goede taakuitoefening.

Vertrouwenspersonen kunnen klachten over zeer diverse onderwerpen krijgen. Deze training gaat in op:

 • Wat wil de klager? En waar is deze het best bij gediend?
 • het omgaan met klachten over seksuele intimidatie (ook digitaal), pesten, agressie, racisme en discriminatie.
 • de klachtenregeling, gedragscode ongewenst gedrag en de schoolregels.
 • de route die de klacht doorloopt van een ouder, leerling of leerkracht.
 • Stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • blijft vertrouwelijke informatie altijd geheim en wanneer niet meer?
 • de mogelijkheden en grenzen van de functie.
 • gespreksvaardigheden.

Doelgroep

De studiedagen zijn bedoeld voor de interne vertrouwenspersonen die vallen onder Conexus te Nijmegen bij wie incidenten van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie worden gemeld.

Opbrengst basistraining

 • U krijgt een concreet beeld van uw functie als vertrouwens(contact)persoon en uw positie binnen de school (taken, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en grenzen).
 • U weet welke voorwaarden nodig zijn om op een juiste wijze uw taak uit te kunnen voeren.
 • U heeft kennis van ongewenste omgangsvormen.
 • U kent de wettelijke kaders waarbinnen u opereert.
 • U vindt de balans en het zelfvertrouwen in het omgaan met vertrouwelijke informatie enerzijds en het hanteren van de meldplicht anderzijds.
 • U heeft kennis van en bent in staat om te werken volgens de klachtenregeling.
 • U bent zich bewust welke rol communiceren heeft binnen de functie en wat de eigen wijze van communiceren is.
 • U bent beter in staat een (opvang)gesprek te voeren met een klager en deze te begeleiden.

Data

25 januari 2023 15:00 - 18:00 uur

1 februari 2023 15:00 - 18:00 uur

8 februari 2023 15:00 - 18:00 uur

15 februari 2023 15:00 - 18:00 uur

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

25 Jan 2023 om 15:00

Thema

Vertrouwenspersoon

Type training

Op locatie