Begeleide Intervisie voor IB-ers

Inschrijven
Begeleide Intervisie voor IB-ers

Begeleide Intervisie voor IB-ers

Aanbieder

Inge Heutink

Begeleide Intervisie

Wil je komend jaar (weer) leren en werken aan je eigen ontwikkeling als intern begeleider? Wil je bijdragen aan het leren tussen scholen en het leren van elkaar? Geef je dan nu op voor de begeleide intervisie! Afgelopen jaar hebben al veel IB-ers enthousiast deelgenomen en dat zetten we komend jaar graag voort.

Hoe ziet de begeleide intervisie het komend jaar eruit?

·         intervisiegroepje van 4-6 personen, waar mogelijk zoveel mogelijk met instandhouding van de intervisiegroepen van afgelopen jaar.

·         IB-ers van S(B)O scholen worden verdeeld en toegevoegd aan de intervisiegroepen van reguliere scholen.

·         De groepjes zijn (zoveel mogelijk) heterogeen qua ervaring (dus startende én ervaren IB-ers bij elkaar) en homogeen qua onderwijsconcept (dus vernieuwingsscholen bij elkaar bijvoorbeeld).

·         Iedere bijeenkomst duurt 1,5 uur en zal op één van de scholen georganiseerd worden.

·         De begeleider plant in overleg met het groepje drie momenten in komend schooljaar.

·         Tijdens de intervisiebijeenkomsten zal Inge intervisiemethodieken en werkvormen gebruiken ter ondersteuning aan het intervisieproces én ter uitbreiding van jullie eigen intervisie-handelingsrepertoire zodat jullie deze ook later in jullie werk zelf kunnen toepassen.

In het kader van de veiligheid binnen de groep is aanwezigheid belangrijk en zeer nadrukkelijk gewenst. We gaan er dan ook van uit dat als je je opgeeft, je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Als je je aanmeldt, wordt er contact met je opgenomen door de begeleider.

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie