Autisme

Autisme

Aanbieder

Fontys

Datum

18 Apr 2023 om 16:00

beeldvorming en zintuiglijke waarneming

Deze module stelt je in staat om als professional te onderzoeken wat jouw beeld en visie op autisme is. Hierbij staan de volgende thema’s centraal: prikkelverwerking bij leerlingen met autisme, verschillende benaderingswijzen in het onderwijs voor leerlingen met autisme, cognitieve stijl van leerlingen met autisme, de zintuiglijke waarneming van leerlingen met autisme en neurodiversiteit als concept dat neurologische verschillen herkend en gerespecteerd moeten worden.

Je weet ervaringsverhalen van leerlingen met autisme te evalueren en te beoordelen n.a.v. gangbare theorieën en kunt kritische afwegingen maken in je handelen vanuit het medisch en sociaal model.

Je wordt uitgedaagd het belang van goede, brede integratieve beeldvorming rondom de leerling met autisme te herkennen en krijgt handvatten om in je eigen praktijk aan het onderwijs aan leerlingen met autisme te ontwikkelen /verbeteren.

Het rapport van de gezondheidsraad: Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders, 2009 is de basis voor de handelingsadviezen in deze module. Dit maakt de module geschikt voor verschillende onderwijssettingen (jonge kind - MBO/HBO).

Thema’s:

•      Beeldvorming bij autisme

•      Perspectiefneming en historie, hoe wordt en tegenwoordig over autisme gedacht?

•      Genetische en neurobiologische aspecten van autisme

•      Genderspecifieke factoren bij autisme en culturele aspecten

•      Educatieve benadering van leerlingen met autisme, denken vanuit mogelijkheden en ontwikkelkansen

•      Zintuiglijke waarneming en autisme, hoe verloopt dit proces, welke gevolgen heeft dat voor de betekenisverlening voor de leerling met autisme

Wat kun je na deze module?

Na het volgen van deze module kun je je handelen als professional aanpassen aan de onderwijs-/leerbehoeften van de leerling met autisme. Je kunt daarbij onder andere:

•      de beeldvorming op basis van de kenmerken autisme en de triade van Wing toepassen en beoordelen in je eigen praktijksituatie.

•      de invloed van waarneming op de cognitie evalueren en beoordelen.

•      de sensoriële waarneming en de specifieke moeilijkheden en mogelijkheden die daaruit voor leerlingen met autisme voort kunnen komen evalueren en beoordelen.

•      rekening houden met medische, biologische en neurologische aspecten van autisme:

•      de verschillende benaderingswijzen voor autisme die in Nederland gebruikt worden evalueren, beoordelen en kritisch toepassen in je eigen handelen.

Data:

Dinsdag 18 april 2023 16:00-19:30

Dinsdag 23 mei 2023 16:00-19:30

Dinsdag 6 juni 2023 16:00-19:30

Dinsdag 20 juni 2023 16:00-19:30

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

18 Apr 2023 om 16:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie