Neuropsychologie 2

Inschrijven
Neuropsychologie 2

Neuropsychologie 2

Aanbieder

Fontys

Datum

6 Sep 2022 om 16:00

Neuropsychologie 2

Gedrag en leerprestaties van de mens worden bepaald door de werking en de informatieverwerking van de hersenen. Als leerkracht heb je in je werk dagelijks te maken met aspecten van informatieverwerking, zoals aandacht, geheugen, taalontwikkeling, prikkelgevoeligheid, planning, motivatie en emoties. Soms zal dit expliciet aan de orde zijn wanneer er sprake is van een neuropsychologische problematiek, meestal is het impliciet aan de orde wanneer je bijvoorbeeld inzoomt op de leerstijl van leerlingen. De hersenen ontwikkelen zich aan de hand van de omgeving (‘Context shapes the brain’). Zowel biologische factoren als psychologische, sociale en culturele factoren zijn belangrijk voor deze ontwikkeling, dus ook prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor de ontwikkeling van de hersenen en de functies. Dat betekent dat je als leerkracht invloed uit kunt oefenen. Welke invloed is dat dan? In deze module kijken we naar enkele specifieke functies van de hersenen en op welke wijze deze een rol spelen binnen ons onderwijs. We kijken naar de consequenties van het (dis)functioneren van de hersenen voor het onderwijs, maar zeker ook naar de mogelijkheden die we hebben in het onderwijs om gebruik te maken van de kracht van het brein.

Tijdens de bijeenkomsten wordt naast theorie gebruik gemaakt van ervaringen en vragen van studenten en wordt een beroep gedaan op je reflectief-onderzoekende houding. Voorbereiding op de bijeenkomsten maakt de leerervaring rijker. Er wordt van je gevraagd je eigen praktijk in te brengen. In deze module proberen we het gedrag en het leren van kinderen op neuropsychologische wijze te verklaren, te begrijpen en te kunnen gebruiken.

Thema’s:

•      Geheugen en werkgeheugen.

•      Emotie, vrees en sociale informatieverwerking.

•      Perceptie en informatieverwerking

•      Ruimtelijke cognitie en (psycho)motoriek

Data:

Dinsdag 20 september 2022 16:00-19:30

Dinsdag 4 oktober 2022 16:00-19:30

Dinsdag 1 november 2022 16:00-19:30

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

6 Sep 2022 om 16:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie