Neuropsychologie 1

Inschrijven
Neuropsychologie 1

Neuropsychologie 1

Aanbieder

Fontys

Datum

1 Mrt 2023 om 16:00

Neuropsychologie 1

Gedrag en leerprestaties van de mens worden bepaald door de werking en de informatieverwerking van de hersenen. Als leerkracht heb je in je werk dagelijks te maken met aspecten van informatieverwerking, zoals aandacht, geheugen, taalontwikkeling, prikkelgevoeligheid, planning, motivatie en emoties. Soms zal dit expliciet aan de orde zijn wanneer er sprake is van een neuropsychologische problematiek, meestal is het impliciet aan de orde wanneer je bijvoorbeeld inzoomt op de leerstijl van leerlingen.

De hersenen ontwikkelen zich aan de hand van de omgeving (‘Context shapes the brain’). Zowel biologische factoren als psychologische, sociale en culturele factoren zijn belangrijk voor deze ontwikkeling, dus prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor de hersenrijping. Dat betekent dat je als leerkracht invloed uit kunt oefenen. Welke invloed is dat dan? Daarvoor is het eerst nodig inzicht te hebben op de werking van de delen van de hersenen. We bekijken de hersenen naar opbouw, de functiegebieden, de samenwerking tussen deze gebieden en naar mogelijke hersenfunctiestoornissen. Daarnaast kijken we naar de consequenties van het (dis)functioneren van de hersenen voor het onderwijs, maar zeker ook naar de mogelijkheden die we hebben in het onderwijs om gebruik te maken van de kracht van het brein.

Wat wordt er van je verwacht?

Tijdens de bijeenkomsten wordt naast theorie gebruik gemaakt van ervaringen en vragen van studenten en wordt een beroep gedaan op je reflectief-onderzoekende houding. Voorbereiding op de bijeenkomsten maakt de leerervaring rijker. Er wordt van je gevraagd je eigen praktijk in te brengen.

In deze module proberen we het gedrag en het leren van kinderen op neuropsychologische wijze te verklaren, te begrijpen en te kunnen gebruiken.

Thema’s:

•      Inleiding neuropsychologie: lokalisatie, werking en ontwikkeling hersenen

•      Cognitie, intelligentie, mentale ontwikkeling

•      Aandacht, concentratie en motivatie

•      Executieve functies

Wat kun je na deze module?

•      Je ontwikkelt kennis en visie ten aanzien van het inzetten van neuropsychologische concepten. Aan het eind van deze module kun je deze concepten gefundeerd toepassen bij het formuleren van een aanpak passend bij de onderwijsbehoeften van een leerling/student.

•      Je hebt kennis van de ontwikkeling van de hersenen en haar functies.

•      Je hanteert de begrippen aandacht, concentratie en motivatie ook vanuit neuropsychologisch perspectief.

•      De begrippen inhibitie, interferentie en flexibiliteit hebben een betekenis voor je in relatie tot je eigen praktijk.

•      Je bent in staat de executieve functies te benaderen vanuit een neuropsychologisch perspectief. Je kunt aangeven op welke wijze deze een rol spelen in je onderwijs.

•      Je hebt een visie op cognitie, intelligentie en mentale ontwikkeling. Je weet welke rol deze begrippen spelen in jouw praktijk.

Data:

Woensdag 1 maart 2023 16:00-19:30

Woensdag 15 maart 2023 16:00-19:30

Woensdag 29 maart 2023 16:00-19:30

Woensdag 12 april 2023 16:00-19:30

 

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

1 Mrt 2023 om 16:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie