Sociaal emotioneel leren

Inschrijven
Sociaal emotioneel leren

Sociaal emotioneel leren

Aanbieder

Fontys

Datum

19 Jan 2023 om 16:00

specifieke afstemming

In deze module maak je (hernieuwde) kennis met effectief bewezen interventietechnieken op het gebied van gedragsbeïnvloeding/-verandering die je kunt inzetten bij de afstemming op de onderwijsbehoeftes van kinderen met sociaal emotionele- en gedragsproblematiek die vragen om een intensieve begeleiding. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de Toegepaste Gedragstheorie (Aplied behavior analyses) en er wordt ingegaan op cognitieve interventies als meditatie (mindfulness) en het richten van aandacht, zelfinstructietraining, probleemoplossend denken, zelfcontrole en exposure. Uitgebreid wordt in gegaan op cognitieve uitdaging en herstructurering (o.a. Rationeel Emotieve Therapie). Toepassingen hiervan komen aan de orde tijdens de behandeling van de thema’s Executieve functies en het omgaan (coping) met stress bij kinderen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewezen op en gewerkt met actuele (digitale) bronnen.

Thema’s:

•      Toegepaste gedragstheorie

•      Interventies uit de cognitieve gedragstherapie (waaronder RET)

•      In kaart brengen en werken aan executieve functies waarbij toepassing van de tijdens deze module behandelde interventietechnieken aan de orde is.

•      Behandeling van Stress bij kinderen en jeugdigen en toepassing van de in deze module behandelde interventies bij omgaan met stress (aanpak en preventie).

Wat kun je na deze module?

Je kiest op basis van een kritische analyse van de onderwijsbehoeften van de leerling uit interventietechnieken die gebaseerd zijn op de toegepaste gedragstheorie en/of de cognitieve gedragstherapie.

Data:

Donderdag 19 januari 2023 16:00-19:30

Donderdag 2 februari 2023 16:00-19:30

Donderdag 16 februari 2023 16:00-19:30

Donderdag 16 maart 2023 16:00 - 19:30

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

19 Jan 2023 om 16:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie