Sociaal emotioneel leren

Inschrijven
Sociaal emotioneel leren

Sociaal emotioneel leren

Aanbieder

Fontys

Datum

17 Okt 2022 om 16:00

afstemmen op de groep

In deze module staat de vraag centraal hoe je kan afstemmen op de sociaal-emotionele onderwijsbehoeften van leerlingen op groepsniveau (eerste niveau van afstemming) en hoe daarbij wordt samengewerkt met verschillende betrokkenen. Deze vraag kan vanuit verschillende perspectieven beantwoord worden, zoals bijvoorbeeld die van leerkracht, (intern) begeleider, docent, mentor of ondersteuner (zorgcoördinator).

Om bovengenoemde vraag te beantwoorden verdiep je je in het model adaptief onderwijs, de algemeen psychologische basisbehoeften, motivatie, groepsvorming, groepsprocessen, het pedagogisch klimaat en diverse methoden en materialen ter bevordering van het stimuleren van de sociaal-emotionele competentieontwikkeling en het voorkomen en omgaan met (digitaal) pesten. Daarbij word je voortdurend uitgedaagd om de relatie met je eigen onderwijspraktijk te leggen en hier kritisch op te reflecteren.

Thema’s:

•      Pedagogisch klimaat, groepsvorming, groepsprocessen

•      Samenwerken met diverse betrokkenen op het eerste niveau van afstemming

•      Middelen en materialen ter bevordering van de sociaal-emotionele competentieontwikkeling

•      (Digitaal) pesten, pestprotocol en middelen en materialen voor het voorkomen van en omgaan met (digitaal) pesten

Wat kun je na deze module?

In deze module maak je een kritische analyse van de wijze waarop er binnen jouw onderwijspraktijk afgestemd wordt op de sociaal-emotionele competentieontwikkeling op groepsniveau en hoe er wordt omgegaan met (digitaal) pesten. Tevens ga je na hoe hierbij samengewerkt wordt met verschillende betrokkenen. Op basis van deze analyses kan je komen tot interventies/aanbevelingen ter verbetering van jouw onderwijspraktijk.

Data:

Maandag 17 oktober 2022 16:00-19:30

Maandag 7 november 2022 16:00-19:30

Maandag 21 november 2022 16:00-19:30

Maandag 12 december 2022 16:00-19:30

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

17 Okt 2022 om 16:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie