Data, Duiden, Doelen en Doen

Inschrijven
Data, Duiden, Doelen en Doen

Data, Duiden, Doelen en Doen

Aanbieder

bureau Wolters

Datum

15 Feb 2023 om 09:00

Follow – Up, verdieping en actualiteit

Op de scholen van Conexus heeft de afgelopen jaren professionalisering plaatsgevonden o.a. op het gebied van handelingsgericht werken (data, duiden, doelen & doen). Om de vertaalslag te maken van kennis en inhoud naar de dagelijkse praktijk, richten deze bijeenkomsten zich met name op de vertaalslag van Data en Duiden naar Doelen en Doen. Hoe verbeteren we concreet het handelen in de klas vanuit de opgedane kennis en verkende inhoud?

Daarnaast is er in deze bijeenkomst ruimte voor actualiteiten en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten, die op dat moment relevant zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

-          Vormgeven van begrijpend leesonderwijs: lezen om te leren in plaats van leren om te lezen;

-          Differentiatie in de huidige tijd; nu de verschillen tussen leerlingen in de klas erg groot lijken te zijn;

-          Stimuleren van actieve en passieve taalontwikkeling van leerlingen;

-          Diepere diagnostiek met behulp van ‘Leerling in beeld’

-          Etc.

Data:

Woensdag 15 februari 2023 09.00u tot 12.00u

Woensdag 7 juni 2023 09.00u tot 12.00u

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

15 Feb 2023 om 09:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie