Van informatie naar implementatie

Inschrijven
Van informatie naar implementatie

Van informatie naar implementatie

Aanbieder

bureau Wolters

Datum

7 Mrt 2023 om 13:00

Van informatie naar implementatie

Het implementeren en borgen van opbrengst- en handelingsgericht werken binnen de school vraagt om samenhang en verbinding tussen schoolontwikkeling en ontwikkeling van leerkrachten. Een breed gedragen doelstelling als team schoolontwikkelingsinhouden in te bedden in het kwaliteitssysteem en de werkprocessen van de school.

Tijdens de bijeenkomsten ligt het accent op de aanpak van een implementatietraject waarbij een gedegen plan van aanpak aan de basis ligt. Wat mag er nooit verloren gaan in het veranderingsproces en waar moeten we rekening mee houden bij het borgen?

We gaan hierbij uit van drie kernprincipes: contextgebondenheid, planmatigheid en geleidelijkheid. We verkennen op welke manier we gedragsverandering bij teamleden kunnen realiseren binnen de huidige schoolsituatie om zo de verandersituatie zo effectief mogelijk te kunnen aanpakken. We kijken tevens naar de eigen cruciale rol als schoolleider in het proces.

In alle bijeenkomsten zal ruimte zijn voor interscolaire intervisie waarin de professionele dialoog wordt gevoerd over schoolontwikkeling, implementatie, borging en monitoring.

Doelen

Na het doorlopen van het traject hebben directeuren kennis van:

  • Wat werkt er in het implementatietraject; structuur, cultuur, inhoud en vorm;
  • leiding geven aan een veranderingsproces en de cruciale rol van de schoolleider in het proces;
  • de complexiteit en het mentale aspect van veranderingsprocessen;
  • leiderschapsinterventies aansluitend bij de context en het veranderproces;
  • het inbedden en stimuleren van een professionele cultuur;
  • vormen van teamleren;
  • Veranderingsprocessen in het kader van schoolontwikkeling en kwaliteitszorg.

Data:

Dinsdag 7 maart 2023 13.00u -16.00u

Woensdag 19 april 2023 09.00u -12.00u

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

7 Mrt 2023 om 13:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie