Effectief begrijpend lezen

Inschrijven
Effectief begrijpend lezen

Effectief begrijpend lezen

Aanbieder

Dortie Mijs van Expertis Onderwijsadviseurs

Datum

10 Jan 2023 om 16:00

gekoppeld aan de zaakvakken

Begrijpend lezen wordt wel één van de belangrijkste vaardigheden genoemd om leerlingen klaar te maken voor de 21ste eeuw. Maar hoe kunnen we leerlingen in de midden- en bovenbouw blijven motiveren voor een lastig taaldomein als begrijpend lezen.

Op welke manier geef je een effectieve begrijpend leesles met een methode en hoe kan je daarbij differentiëren?

Maar ook hoe kan je begrijpend lezen koppelen aan de zaakvakken. Er is namelijk sprake van een wisselwerking: Door te lezen kan je je kennis uitbreiden, maar om een tekst te begrijpen heb je kennis nodig.

Er zijn verschillende mogelijkheden om die koppeling te realiseren, waardoor je én bezig bent met kennisopbouw, maar óók werkt aan het leesbegrip van kinderen. In het kort gaat het om kansen grijpen (in de zaakvakmethode zelf), leesondersteuning bieden aan leerlingen die dat extra nodig hebben en kansen creëren door zelf koppelingen te leggen met bijvoorbeeld eigen gekozen teksten.

Momenten van informatie worden afgewisseld met praktische opdrachten die je direct in je eigen groep/ school kan toepassen. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een huiswerkopdracht waarin we vragen de informatie uit de bijeenkomst te gaan uitproberen in de eigen groep.

Bijeenkomst 1: Een effectieve les begrijpend lezen (met een methode)

-       De opbouw van een goede begrijpend leesles (met een methode)

-       Differentiatie bij begrijpend lezen

Bijeenkomst 2: Kansen grijpen en leerlingen ondersteunen

-          De rol van taal en in het bijzonder lezen bij de wereldoriënterende vakken

-          (Lees)kansen grijpen in de zaakvakmethode: hoe doe je dat en met welke werkvormen?

-          Welke mogelijkheden zijn er om taalzwakke leerlingen te ondersteunen?

Bijeenkomst 3: Kansen creëren met interessante teksten en boeken

-          Hoe selecteer je interessante teksten voor je leerlingen?

-          Opbouw van een begrijpend leesles bij een WO-thema met aandacht voor kennisopbouw en het begrijpen van de tekst

-          Inspiratie voor werkvormen bij teksten

-          Zelf een les voorbereiden met collega’s

Doelgroep

Deze cursus is gericht op leerkrachten van de groepen 4 t/m 8.

Taal/leesspecialisten, intern begeleiders en schoolleiders zijn ook van harte welkom.

Data:

Dinsdag 10 januari 2023 van 16.00u tot 18.00u

Donderdag 23 maart 2023 van 16.00u tot 18.00u

Dinsdag 16 mei 2023 van 16.00u tot 18.00u

Datum

10 Jan 2023 om 16:00

Thema

Leesonderwijs

Type training

Op locatie