Stedelijke Bijeenkomsten VVE

Inschrijven
Stedelijke Bijeenkomsten VVE

Stedelijke Bijeenkomsten VVE

Aanbieder

Werkgroep VVE

Datum

22 Sep 2021 om 15:00

Stedelijke bijeenkomsten VVE Nijmegen

Tijdens de eerste bijeenkomst staan de resultaatafspraken VVE op de agenda. De gemeente Nijmegen en de schoolbesturen zijn namelijk verplicht om deze afspraken te maken. De Inspectie van het Onderwijs controleert of deze afspraken worden gemaakt en hoe ze worden uitgevoerd.

Daarnaast gaan we twee bijeenkomsten in op de ontwikkeling van executieve functies in relatie tot spelend leren en spelbegeleiding. Executieve functies zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken. Het is een vorm van zelfregulatie. Als leerlingen executieve functies goed hebben ontwikkeld, kunnen ze 'beter bij de les blijven', laten ze zich minder afleiden door allerlei prikkels en zijn ze in staat hun werk beter te plannen. Juist omdat goed ontwikkelde zelfregulatie bijdraagt aan schoolsucces is vroeg beginnen belangrijk.

Tijdens de twee bijeenkomsten gaan we in op de vraag hoe we kinderen nu via spel hun zelfsturend vermogen kunnen laten ontwikkelen.

Daarbij staan de volgende onderwerpen centraal:

  • De betekenis en kwaliteit van spel, spelontwikkeling en spelend leren.
  • De invloed van de omgeving op zelfregulering.
  • De rol van de p.m.-er/leerkracht.

We gaan daarbij specifiek in op de rol van een coach/onderbouwcoördinator. De tussenliggende periode benutten we dan ook voor een praktijkverkenning vanuit wat tijdens de eerste bijeenkomst aan bod komt. Deze praktijkverkenning wordt uitgevoerd in je eigen koppel voor-en vroegschool door de HBO coach en de onderbouwcoördinator.

Data:

Bijeenkomst 1: Woensdag 22-09-2021 van 15.00u tot 17.00u

Bijeenkomst 2: Woensdag 26-01-2022 van 15.00u tot 17.30u

Bijeenkomst 3: Woensdag 13-04-2022 van 15.00u tot 17.30u

Locatie

Nog niet bekend

Datum

22 Sep 2021 om 15:00

Thema

VVE

Type training

Op locatie