Cursussen voor MR-leden

Inschrijven
Cursussen voor MR-leden

Cursussen voor MR-leden

Aanbieder

GMR

Datum

27 Sep 2021 om 19:30

Cursussen voor nieuwe en ervaren MR-leden

Komend schooljaar biedt de GMR twee cursussen aan, in het najaar MR-start, voor nieuwe MR-leden en later in het jaar MR-effectief voor degenen die al wat langer in de MR zitten en hun kennis wat willen verdiepen en meer uit hun MR-lidmaatschap willen halen.

MR Start

Dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs. Je krijgt inzicht in de formele en informele positie van de MR, kent alle beginselen van het werk als MR-lid en bent in staat om op een effectieve manier invloed uit te oefenen op de beleidsontwikkeling op school. Als lid van de MR kun je hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Na deze cursus:

  • Heb je inzicht in de formele en informelepositie van de MR.
  • Ken je alle beginselen van het werk als MR-lid.
  • Kun je effectief invloed uitoefenen op hetbeleid.
  • Ken je de hoofdlijnen van de WMS.
  • Het doel van statuut/reglement.
  • Ken je de instemmings- en adviesbevoegdheden.

Datum

Maandag 27 september 2021 van 19:30 tot 22:00u

Locatie nog niet bekend

MR Effectief

Het vervolg op MR-start en dé cursus om te volgen als je meer wilt weten over hoe je uitvoering kunt geven aan de wettelijke taken en rechten die je hebt als MR-lid. Tijdens de cursus wordt onder meer ingegaan op hoe de MR intern goed kan samenwerken en hoe vergaderingen goed georganiseerd kunnen worden. Maar het gaat ook over hoe de MR middels een activiteitenplan of huishoudelijk reglement vooraf duidelijk regels kan vaststellen.

Na deze cursus:

Weet je wat van belang is om te komen tot goede samenwerking.

Heb je kennis gemaakt met het ‘teameffectiviteitsmodel’.

Ken je de bouwstenen voor effectieve vergaderingen.

Ben je bekend met de BOB-methode en heb je hiermee geoefend.

Datum

Maandag 31 januari 2022 van 19:30 tot 22:00u

Locatie nog niet bekend

Locatie

Nog niet bekend

Datum

27 Sep 2021 om 19:30

Thema

Medezeggenschapsraad

Type training

Op locatie