Effectief rekenonderwijs

Inschrijven
Effectief rekenonderwijs

Effectief rekenonderwijs

Aanbieder

Kim Borsen, Expertis Onderwijsadvies

Datum

7 Okt 2021 om 15:30

Aan de slag naar aanleiding van het boek

Deze training voor leerkrachten, rekencoördinatoren, intern begeleiders en schoolleiders verbindt de theorie met de praktische toepassing in de klas en is een verdieping en aanvulling op het boek ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ dat veel aandacht kreeg in de media (bit.ly/2ACPcQg) en in de top 10 van best verkochte onderwijsboeken van 2017 staat (bit.ly/2DA9VJl).

Deze scholing gaat uit van het traditioneel rekenonderwijs als basis voor rekensucces en -plezier bij leerlingen. Er is veel aandacht voor stapsgewijze instructie, vaste oplossingsprocedures met uitgewerkte voorbeelden en expliciete directe instructie (EDI) met veel oefenen en feedback.

De deelnemers lezen voorafgaand aan ieder scholingsmoment een hoofdstuk uit het boek. Op de bijbehorende website effectiefrekenonderwijs.nl zijn samenvattingen en materialen gratis te downloaden.

De basistraining bestaat uit de volgende modules:

1. Visies op rekenonderwijs: realistisch versus traditioneel

  • Je kunt de verschillen omschrijven tussen realistisch en traditioneel rekenonderwijs.
  • Je kunt op basis van deze kennis je eigen didactische visie verwoorden en onderbouwen.
  • Je kunt beoordelen of een rekenmethode uitgaat van de realistische of traditionele visie.
  • Je hebt een helder beeld van de rekenvisie van je team.

 2. Effectief rekenonderwijs in de klas

  • Je kunt drie geleidelijke overgangen noemen die een belangrijke rol spelen binnen het rekenonderwijs.
  • Je kunt verwoorden hoe deze geleidelijke overgangen bijdragen aan rekensucces.
  • Je kunt beschrijven hoe een effectieve rekenles er concreet uitziet in de dagelijkse praktijk.

3. Omgaan met verschillen: zwakke en sterke rekenaars

  • Je kunt mythen van succesfactoren onderscheiden met betrekking tot het omgaan met verschillen.
  • Je kunt omschrijven hoe je in jouw eigen dagelijkse lespraktijk aansluit op de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke rekenaars.
  • Je kunt het omgaan met verschillen effectief organiseren in je rekenles.

Recensies:

Een goed onderbouwd boek met praktische ideeën en een duidelijke boodschap: alle kinderen kunnen leren rekenen. – Leontine le Blanc, Tijdschrift voor RT.

Wat een verademing is dit boek om te lezen, Marcel geeft heel duidelijk weer waar het op staat. In duidelijke stappen wordt uitgelegd hoe een effectieve rekenles eruit dient te zien. Heerlijk praktisch, erg overzichtelijk en vooral leerzaam. – Klasvanjuflinda.nl

Voor het basisonderwijs is eindelijk een boek voor handen over rekenen, rekenonderwijs en rekenvisies. Het boek heeft heldere adviezen voor effectieve rekenlessen en rekent af met rekenmythes. Zegt het voort, schaf het aan, lees het, pas het toe in uw lessen en u zult versteld staan. – Prof. dr. Anna Bosman

Data:

Bijeenkomst 1: donderdag 7 oktober 2021 van 15.30u tot 18.00u

Bijeenkomst 2: donderdag 13 januari 2022 van 15.30u tot 18.00u

Bijeenkomst 3: donderdag 24 maart 2022 van 15.30u tot 18.00u.

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

7 Okt 2021 om 15:30

Thema

Rekenen

Type training

Op locatie