4D Van informatie naar implementatie

Inschrijven
4D Van informatie naar implementatie

4D Van informatie naar implementatie

Aanbieder

Sjoerd Verheijden, Bureau Wolters

Datum

2 Jun 2022 om 09:00

Opbrengst- en handelingsgericht werken

Het implementeren en borgen van opbrengst- en handelingsgericht werken binnen de school vraagt om samenhang en verbinding tussen schoolontwikkeling en ontwikkeling van leerkrachten. Een breed gedragen doelstelling als team is van belang om de systematiek in de vorm van de 4D’s (Data, Duiden, Doelen & Doen) in te bedden in het kwaliteitssysteem en de werkprocessen van de school.

Tijdens de bijeenkomsten ligt het accent op de aanpak van een implementatietraject waarbij een gedegen plan van aanpak aan de basis ligt. Wat mag er nooit verloren gaan in het veranderingsproces en waar moeten we rekening mee houden bij het borgen van opbrengst- en handelingsgericht werken? Welke elementen van de organisatiestructuur en professionele cultuur zijn relevant bij het implementeren en borgen?

We gaan hierbij uit van drie kernprincipes: contextgebondenheid, planmatigheid en geleidelijkheid. We verkennen op welke manier we gedragsverandering kunnen realiseren binnen de huidige schoolsituatie om zo de verandersituatie zo effectief mogelijk te kunnen aanpakken. We kijken tevens naar de eigen cruciale rol als schoolleider in het proces.

In alle bijeenkomsten zal ruimte zijn voor interscolaire intervisie waarin de professionele dialoog wordt gevoerd over schoolontwikkeling, implementatie, borging en monitoring.

Doelen:

Na het doorlopen van het traject hebben directeuren kennis van:

  • De aanpak van een implementatieproject en waar rekening mee te houden.
  • Leiding geven aan een veranderingsproces en de cruciale rol van de schoolleider in het proces.
  • De complexiteit en het mentale aspect van veranderingsprocessen.
  • Leiderschapsinterventies aansluitend bij de context en het veranderproces.
  • Het inbedden en stimuleren van een professionele cultuur.
  • Vormen van teamleren.

Data:

Bijeenkomst 1: Donderdag 2 juni 2022 van 09.00u -15.30u

Bijeenkomst 2: Dinsdag 12 juli 2020 van 13.30u -16.30u

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

2 Jun 2022 om 09:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie