Special Educational Needs

Inschrijven
Special Educational Needs

Special Educational Needs

Aanbieder

Conexus i.s.m. Fontys

Datum

22 Nov 2021 om 16:00

Special Educational Needs

Ook in het schooljaar 2021-2022 werkt Conexus weer samen met Fontys. Je krijgt de mogelijkheid om modules van de opleiding master Educational Needs op het gebied van gedrag te volgen. Je kunt je inschrijven bij één of meerdere module, die je interessant vindt voor je eigen kennisverdieping. Als je wilt instappen in de reguliere Master Educational Needs heb je op deze manier al een stukje van de Master gevolgd. De modules worden gegeven, zoals die ook gegeven worden in de regulier Master. Een module bestaat uit vier bijeenkomsten van 3,5 uur.

Bij inschrijving voor deze scholing delen wij jouw naam en e-mailadres met Fontys. Zij zullen alle deelnemers benaderen voor aanvullende gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze scholing en het uitreiken van een diploma of certificaat bij voltooiing.

Vijf modules over gedrag:

 • Waarderen van verschillen
 • Externaliserend gedrag (dit is dezelfde module als vorig schooljaar)
 • Internaliserend gedrag (dit is dezelfde module als vorig schooljaar)
 • Neuropsychologie 1
 • Neuropsychologie 2

Waarderen van verschillen

De wens en noodzaak om het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen zijn groter dan ooit. De Nederlandse overheid verwacht dat leraren in elk type onderwijs, onafhankelijk van niveau en context, aansluiten bij de specifieke ondersteuningsbehoeften van iedere leerling. In de visie en missie van vrijwel iedere school ligt de nadruk op talentontwikkeling, eigenaarschap, gepersonaliseerd leren of een andere term die verwijst naar de ontwikkeling van iedere individuele leerling. Nieuwe vormen van onderwijs ontstaan, maar het is niet altijd helder waarom een school kiest voor een specifieke vorm van maatwerk en vaak ontbreekt systematische evaluatie. Het uitgaan van verschillen vraagt complexe kennis en differentiatievaardigheden en een sterk bewustzijn van de eigen opvattingen en verwachtingen. In deze module wordt ingegaan op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals diversiteit en kansen(on)gelijkheid. Je leert een adequate leeromgeving te creëren waarin gewerkt wordt vanuit hoge verwachtingen van iedere leerling. Je verdiept je in belangrijke rollen die je als leraar vervult, als organisator, motivator, assessor en coach van het leerproces, gericht op de ontwikkeling van zelfsturing van leerlingen.

Thema’s:

 • Diversiteit, differentiatie en instructiewijzen
 • Verwachtingen, onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid
 • Krachtige leeromgeving: een goede basis voor alle leerlingen
 • Feedback en zelfsturing

Data:

Bijeenkomst 1: Woensdag 9-3-2022 van 16.00u tot 19.30u

Bijeenkomst 2: Woensdag 23-3-2022 van 16.00u tot 19.30u

Bijeenkomst 3: Woensdag 6-4-2022 van 16.00u tot 19.30u

Bijeenkomst 4: Woensdag 20-4-2022 van 16.00u tot 19.30u

Aanbieder:

Mariken van Roosmalen van Fontys

Handelen in complexe onderwijssituaties met betrekking tot externaliserend gedrag

Bij sommige kinderen kunnen er problemen ontstaan in hun sociaal –emotionele -en cognitieve ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van aangeboren factoren en/of van risicofactoren in de ecologie van de leerling. In het ernstigste geval kan de ontwikkeling zo verstoord raken dat er sprake is van psychopathologie. In deze module maak je kennis met externaliserende problematiek. Bij deze externaliserende gedragsproblematiek (naar buiten gericht) is het vooral voor de omgeving moeilijk af te stemmen op het gedrag. Voor het kind zelf is er sprake van een ernstige bedreiging van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Thema's:

 • Aandachttekortstoornis / hyperactiviteit / impulsiviteit (AD(H)D)
 • Problematische hechting
 • Disruptieve, impulsbeheersings-en andere gedragsstoornissen
 • Ticstoornissen

Data:

Bijeenkomst 1: Maandag 8-11-2021 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 2: Maandag 22-11-2021 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 3: Maandag 6-12-2021 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 4: Maandag 20-12-2021 van 16.00u - 19.30u

Aanbieder:

Bertine de Vroedt van Fontys

Handelen in complexe onderwijssituaties met betrekking tot internaliserend gedrag

Bij sommige kinderen kunnen er problemen ontstaan in hun sociaal-emotionele -en cognitieve ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van aangeboren factoren en/of van risicofactoren in de omgeving (de ecologie) van het kind/de jongere. In het ernstigste geval kan de ontwikkeling zo verstoord raken dat er sprake is van psychopathologische ontwikkeling. In deze module maak je kennis met internaliserende problematiek. Bij deze internaliserende gedragsproblematiek (naar binnen gericht) ondervindt vooral het kind zelf ‘last’ van het gedrag. Er kan zelfs sprake zijn van een ernstige bedreiging voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Thema's:

 • Angststoornissen
 • Stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis)
 • KOPP (Kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek en/of een verslavingsproblematiek: risico’s en ondersteuning)
 • Voedings-en eetstoornissen (waaronder anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis).

Data:

Bijeenkomst 1: Donderdag 16-09-2021 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 2: Donderdag 30-09-2021 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 3: Donderdag 14-10-2021 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 4: Donderdag 4-11-2021 van 16.00u - 19.30u

Aanbieder:

Bertine de Vroedt van Fontys

Neuropsychologie 1

Gedrag en leerprestaties van de mens worden bepaald door de werking en de informatieverwerking van de hersenen. Als leerkracht heb je in je werk dagelijks te maken met aspecten van informatieverwerking, zoals aandacht, geheugen, taalontwikkeling, prikkelgevoeligheid, planning, motivatie en emoties. Soms zal dit expliciet aan de orde zijn wanneer er sprake is van een neuropsychologische problematiek, meestal is het impliciet aan de orde wanneer je bijvoorbeeld inzoomt op de leerstijl van leerlingen.

De hersenen ontwikkelen zich aan de hand van de omgeving (‘Context shapes the brain’). Zowel biologische factoren als psychologische, sociale en culturele factoren zijn belangrijk voor deze ontwikkeling, dus prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor de hersenrijping. Dat betekent dat je als leerkracht invloed uit kunt oefenen. Welke invloed is dat dan? Daarvoor is het eerst nodig inzicht te hebben op de werking van de delen van de hersenen. We bekijken de hersenen naar opbouw, de functiegebieden, de samenwerking tussen deze gebieden en naar mogelijke hersenfunctiestoornissen.

Daarnaast kijken we naar de consequenties van het (dis)functioneren van de hersenen voor het onderwijs, maar zeker ook naar de mogelijkheden die we hebben in het onderwijs om gebruik te maken van de kracht van het brein.

Wat wordt er van je verwacht?

Tijdens de bijeenkomsten wordt naast theorie gebruik gemaakt van ervaringen en vragen van leerkrachten en wordt een beroep gedaan op je reflectief-onderzoekende houding. Voorbereiding op de bijeenkomsten maakt de leerervaring rijker. Er wordt van je gevraagd je eigen praktijk in te brengen. In deze module proberen we het gedrag en het leren van kinderen op neuropsychologische wijze te verklaren, te begrijpen en te kunnen gebruiken.

Thema’s:

 • Inleiding neuropsychologie: lokalisatie, werking en ontwikkeling hersenen
 • Cognitie, intelligentie, mentale ontwikkeling
 • Aandacht, concentratie en motivatie
 • Executieve functies

Data:

Bijeenkomst 1: Donderdag 13-01-2022 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 2: Donderdag 27-01-2022 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 3: Donderdag 10-02-2022 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 4: Donderdag 24-02-2022 van 16.00u - 19.30u

Aanbieder:

Evelyn Weltevrede van Fontys

Neuropsychologie 2

Gedrag en leerprestaties van de mens worden bepaald door de werking en de informatieverwerking van de hersenen. Als leerkracht heb je in je werk dagelijks te maken met aspecten van informatieverwerking, zoals aandacht, geheugen, taalontwikkeling, prikkelgevoeligheid, planning, motivatie en emoties. Soms zal dit expliciet aan de orde zijn wanneer er sprake is van een neuropsychologische problematiek, meestal is het impliciet aan de orde wanneer je bijvoorbeeld inzoomt op de leerstijl van leerlingen. De hersenen ontwikkelen zich aan de hand van de omgeving (‘Context shapes the brain’). Zowel biologische factoren als psychologische, sociale en culturele factoren zijn belangrijk voor deze ontwikkeling, dus ook prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor de ontwikkeling van de hersenen en de functies. Dat betekent dat je als leerkracht invloed uit kunt oefenen. Welke invloed is dat dan? In deze module kijken we naar enkele specifieke functies van de hersenen en op welke wijze deze een rol spelen binnen ons onderwijs. We kijken naar de consequenties van het (dis)functioneren van de hersenen voor het onderwijs, maar zeker ook naar de mogelijkheden die we hebben in het onderwijs om gebruik te maken van de kracht van het brein.

Tijdens de bijeenkomsten wordt naast theorie gebruik gemaakt van ervaringen en vragen van studenten en wordt een beroep gedaan op je reflectief-onderzoekende houding. Voorbereiding op de bijeenkomsten maakt de leerervaring rijker. Er wordt van je gevraagd je eigen praktijk in te brengen. In deze module proberen we het gedrag en het leren van kinderen op neuropsychologische wijze te verklaren, te begrijpen en te kunnen gebruiken.

Thema’s:

 • Geheugen en werkgeheugen.
 • Emotie, vrees en sociale informatieverwerking.
 • Perceptie en informatieverwerking
 • Ruimtelijke cognitie en (psycho)motoriek

Data:

Bijeenkomst 1: Dinsdag 17-05-2022 van 16.00u -19.30u

Bijeenkomst 2: Dinsdag 31-5-2022 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 3: Dinsdag 14-06-2022 van 16.00u - 19.30u

Bijeenkomst 4: Dinsdag 28-06-2022 van 16.00u - 19.30u

Aanbieder:

Evelyn Weltevrede van Fontys

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

22 Nov 2021 om 16:00

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Online