Bouwcoördinator / IB-er

Inschrijven
Bouwcoördinator / IB-er

Bouwcoördinator / IB-er

Aanbieder

Elvira Geurts (InOnderwijs) en Harry Jansen (Marant Interstudie)

Datum

30 Sep 2021 om 09:00

Maximaal aantal deelnemers bereikt.

Het is op dit moment niet mogelijk om je voor deze training in te schrijven.

In deze training richten we ons op de vraag hoe jij, met jouw eigen persoonlijkheid, zo goed mogelijk invloed kunt uitoefenen op de processen binnen school. Je leert over je rol als middenmanager èn over jezelf: een goede leider kent allereerst zichzelf. Leidinggeven doe je als persoon, met jouw eigen-aardigheden. De wijze waarop je dat doet binnen jouw school en team, vraagt veel zelfkennis, zelfbewustzijn en relevante kennis omtrent leiderschap en het functioneren van teams.

Binnen deze training gaan we een aantal dingen doen:

1. Een individueel startgesprek waarin we samen jouw leervragen onderzoeken,gericht op jouw schoolsituatie.
Tijdsinvestering: ½ dag, november/december 2021

2. Human Dynamics: basale verschillen tussen mensen beter leren begrijpen. Je onderzoekt eigen drijfveren en behoeften en leert hoe deze kunnen verschillen metanderen. Vervolgens zoek je naar de betekenis ervan voor je eigen leidinggeven en functioneren in je team. We gaan ervan uit dat goede leidinggevenden in elk geval zichzelf goed (leren) kennen.
Tijdsinvestering 2 dagen, januari/ februari 2022

3. Op basis van de individuele gesprekken en leervragen, maken we een gericht en gevarieerd leerprogramma van vier dagen, met onderwerpen als:

  • Mijn rol en positie binnen de school, rolhelderheid en rolinvulling, grenzen, onzekerheid en humor.
  • Communicatie: in verbinding en gesprek met je directeur, collega’s, ouders en leerlingen: Waar loop ik tegenaan? Valkuilen en interventies.
  • Invloed uitoefenen op veranderingen, hoe doe ik dat? Inzichten, kennis en vaardigheden oefenen.
  • Leiderschapskwaliteiten. Welke stijlen zijn er, welke vaardigheden heb ik nodig en hoe vergaar ik die?
    In totaal 4 dagen van maart tot oktober 2022.

Track- en feedback-dag: In hoeverre zijn de individuele leerdoelen behaald, wat is de bijvangst en welke vervolgvragen liggen er nog?
Halve dag in november 2022

Tussentijds krijg je als deelnemer werkopdrachten en bezoek je als buddy’s elkaars scholen.

Om het geheel niet alleen intensief, leerrijk, maar ook leuk te laten zijn hebben we twee trainers gevraagd die hun sporen verdiend hebben op de gebieden leiderschap en werken met verschillen.

Bijeenkomst 1Donderdag 30-09-2021
9:00u - 16:00 u
Human Dynamics, dag 1
Bijeenkomst 2Woensdag 13-10-2021
9:00u - 16:00 u
Human Dynamics, dag 2
Bijeenkomst 3Donderdag 25-11-2021
9:00u - 16:00 u
Roldag: over je rol en positie als middenmanager
Bijeenkomst 4Woensdag 12-01-2022
9:00u - 16:00 u
Leiderschapsdag: over leidinggeven aan (onderwijskundige) processen,
over autoriteit macht en gezag
Bijeenkomst 5

Dinsdag 22-02-2022
9:00u - 16:00 u

Ondergrondse dag: over teamontwikkeling, werken met de boven- en de onderstroom
Bijeenkomst 6Woensdag 13-04-2022
9:00u - 16:00 u

Persoonlijke dag: over eigen leiderschap en persoonlijke thema’s

Bijeenkomst 7Donderdag 9-06-2022
9:00u - 16:00 u
Track en Tracedag: over wat er nog ligt, zijn de leerdoelen behaald en hoe verder?

 

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

Datum

30 Sep 2021 om 09:00

Thema

Leidinggeven

Type training

Op locatie