Innovatie

De term innovatie staat voor verandering/vernieuwing. In principe is onderwijs zelf een innovatie. Iedere school geeft het onderwijs vorm passend bij de (leer-)behoeften van de leerlingen. Daarbij wordt rekening gehouden met landelijk, lokaal, bestuurlijk en school-beleid. Zodra er iets veranderd in beleid, eisen, leerlingenpopulatie of sprake is van nieuwe inzichten (wat is goed onderwijs en wat draagt daar aan bij) doet de school aanpassingen of overweegt ten minste of aanpassingen nodig zijn. Iedere aanpassing is een innovatie. Conexus kan kiezen om daar bijvoorbeeld externe of interne deskundigen in te zetten om te onderzoeken wat de implicaties zijn van veranderd beleid, eisen, leerlingenpopulatie of van de nieuwe inzichten en op welke manier daar aanpassingen voor kunnen worden gedaan (rekening houdend met de verschillen tussen scholen). Zie ook bij Leernetwerken de netwerken van professionals. Als daar meer over bekend is, zal dit hier beschreven worden.

Daarnaast neemt Conexus op bestuurlijk niveau en bijna iedere school op schoolniveau deel aan projecten en overleggen/samenwerkingen met overheden en kennisinstituten. Ook hier worden innovaties geïnitieerd of worden nieuwe aanpakken ontwikkeld. Voor zover deze bekend zijn, worden ze hier genoemd. Mochten projecten of overleggen/samenwerkingen ontbreken, meld deze dan via info@conexus.nu.