Scholen


Prins Mauritsschool

De Prins Maurits is een school, waar kinderen zich thuis voelen en zichzelf mogen zijn. Een school waar rekening wordt gehouden met verschillen en waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien in een goed pedagogisch klimaat. Zelfstandigheid, samenwerking en zorg voor elkaar zijn belangrijke uitgangspunten.

www.prins-mauritsschool.nl