Scholen


Scholen

Conexus is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de voormalige Stichting Rosascholen, de Stichting Speciaal Basisonderwijs Nijmegen en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Oost Gelderland.

 

De scholen vormen samen een boeiend en 'lerend netwerk' voor de snelle en uitdagende 21ste eeuw. Wij willen elkaar scherp houden op de gewenste ontwikkelingen. Wat is voor onze kinderen het beste? Waar willen wij ons druk om maken? Hoe kunnen wij voor kinderen een kansrijke leef- en leeromgeving creëren?

 

Bij het zoeken van de antwoorden op bovenstaande vragen willen wij gebruik maken van de sterke kanten van elkaar. De nabijheid van de scholen maakt directe ondersteuning en inspiratie mogelijk. Door de uitwisseling van mensen, gedachten en ontwikkeling kan ieder groeien.

 

Reflectie en ontwikkeling, denken en doen gaan hand in hand!