Ouders


Ouders

Leerkrachten en ouders zijn in de basisschoolleeftijd partners.

Regelmatig overleg en een goede afstemming zijn bepalend voor de ervaren kwaliteit.

Op onze scholen bevorderen wij die samenwerking door het ondersteunen van ouderverenigingen en door aandacht voor een goede communicatie middels bijvoorbeeld schoolgidsen en mondeling overleg. De medezeggenschap van ouders zowel op school- als op stichtingsniveau heeft een duidelijke plek in onze beleidscyclus en besluitvorming.