GMR


Vergaderingen

Vergaderingen van de GMR

 

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Uitzondering hierop zijn de vergadergedeeltes waarbij gevoelige informatie wordt uitgewisseld (GMR-reglement artikel 20, lid 1). In dat geval worden toeschouwers gevraagd de vergadering even te verlaten. Toeschouwers hebben geen spreekrecht tijdens de vergaderingen, tenzij men daar op uitnodiging van de GMR aanwezig is.

Indien men zaken wil voorleggen aan de hele raad, dan dient men vooraf contact op te nemen met de Ambtelijk Secretaris. Die zal tezamen met het dagelijks bestuur kijken of dit in de agenda opgenomen wordt.

Agenda's en notulen 2014-2015

Agenda's en notulen 2015-2016

Agenda's en notulen 2016-2017

Agenda's en notulen 2017-2018


Vergaderingen 2018-2019