Jaarstukken 2017


dinsdag 21 augustus 2018

Stichting Conexus biedt u hierbij de jaarstukken over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 aan. De jaarstukken bestaan uit:
 
• het bestuursverslag 2017, inclusief verslag van de Raad van Toezicht en de jaarrekening 2017.
• het sociaal jaarverslag 2017