Jaarstukken 2016


vrijdag 30 juni 2017

Stichting Conexus biedt u hierbij de jaarstukken over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 aan. De jaarstukken bestaan uit:
 
• het bestuursverslag 2016, inclusief verslag van de Raad van Toezicht,
• de jaarrekening 2016,
• de overige gegevens.
 
Daarnaast staan hier ook het jaarverslag personeel 2016.
 

Jaarstukken 2016

Jaarverslag Personeel 2016