Jaarstukken 2015


donderdag 15 december 2016

Stichting Conexus biedt u hierbij de jaarstukken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 aan. De jaarstukken bestaan uit:

• het bestuursverslag 2015, inclusief verslag van de Raad van Toezicht,
• de jaarrekening 2015,
• de overige gegevens.

Daarnaast staan hier ook het onderwijsverslag 2015 en het jaarverslag personeel 2015.

​Jaarstukken 2015

Onderwijsverslag 2015