Vcature personeelsgeleding GMR


woensdag 12 oktober 2016

Iedere school van Conexus heeft haar eigen Medezeggenschapsraad, de MR. Een waardevol orgaan waarin schoolspecifieke zaken besproken worden. In de Gemeenschappelijke MR (GMR) worden zaken besproken die juist niet specifiek voor één school zijn, maar van belang kunnen zijn voor alle scholen. Met ingang van dit schooljaar is er in de GMR één vacature voor de personeelsgeleding. Wanneer de GMR voltallig is, kunnen we een volwaardig gesprekspartner zijn voor het bestuur en alle MR-en van Conexus.

Alle personeelsleden van de Conexus-scholen (dus niet alleen de leerkrachten) zijn verkiesbaar voor de personeelsgeleding en kunnen zich kandidaat stellen.

Voor personeel geldt een compensatieregeling en zijn taakuren van toepassing. Je vergadert ongeveer tien keer per jaar en daarnaast neem je zitting in een werkgroep waar jouw expertise tot zijn recht kan komen. Dit kan van alles zijn, denk aan financieel beleid of personeelsbeleid, communicatie, ICT of onderwijsbeleid.

Als je al de nodige ervaring hebt opgedaan in een MR kan het erg boeiend zijn om de overstap naar de GMR te maken, maar het is zeker geen must dat je MR-ervaring hebt.

Geef je op als kandidaat via een mail naar secretariaatgmr@conexus.nu vóór 7 november 2016. Indien zich meerdere kandidaten melden, zullen we verkiezingen uitschrijven.

We ontvangen graag de volgende informatie:
  • naam/kort voorstellen
  • school waar je aan verbonden bent (als medewerker of als ouder)
  • motivatie om lid te worden van de GMR
  • expertise die je graag in wilt zetten voor de GMR
  • pasfoto