Maak een goede start met de Basiscursus MR


maandag 10 oktober 2016

Je zit in de MR omdat je betrokken bent bij het goed functioneren van je school. Als MR-lid heb je invloed op het beleid van de school via advies of instemming. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk om te weten welke rechten en plichten je hebt. En wat het verschil is tussen adviesrecht en instemmingsrecht, informatierecht en recht op overleg.

Om nieuwe MR-leden een goede start te laten maken, willen we dit najaar nog de Basiscursus MR (verzorgd door de AOb) aanbieden.

Je maakt in deze cursus kennis met de hoofdlijnen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Deze essentiële cursus is het ‘rijbewijs’ voor elk beginnend MR-lid dat met zelfvertrouwen aan de slag wil. Ook langer zittende leden die zich willen bijspijkeren zijn van harte welkom! De cursus duurt twee avonden.

We horen graag uiterlijk 15 oktober 2016 met hoeveel leden jullie MR aan de cursus zou willen deelnemen. Bij een minimum van acht deelnemers gaat de cursus door. We bepalen vervolgens in overleg geschikte data en de locatie.